Kwaliteit & duurzaamheid

De wereld verandert

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo: klimaatverdragen, veranderende (sociale) wetgeving. Meer eisen voor milieu en sociale normen en waarden vanuit stakeholders. Kortom, als organisatie moet je volop in beweging zijn en blijven om aan de toegenomen eisen te kunnen blijven voldoen.

Vanaf ons ontstaan zijn wij een organisatie met aanpassingsvermogen en streven we naar een optimale klantbediening.

Dit alles met oog voor het welzijn van onze medewerkers, die immers het fundament van de te leveren kwaliteit vormen. Niet voor niets werken wij met loondienst medewerkers die gemiddeld al langer dan 15 jaar bij ons werken!

 

Zorg is mensenwerk!
Bij het vervoer van kwetsbare doelgroepen maakt de menselijke factor het verschil. Ons personeelsbeleid is er daarom ook op gericht om al bij het selectieproces de nadruk op extra zorg te leggen en jaarlijks worden onze chauffeurs door middel van cursussen en trainingen op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen die met de uitvoering van hun beroep te maken hebben.

Iedere chauffeur is in het bezit van het certificaat Levensreddend Handelen.

Wij hebben een grote stabiele groep van medewerkers die met passie, plezier en een flinke dosis ervaring voor u door het vuur gaan. En daar zijn wij trots op!

ESG principes

Lange termijn doelstellingen kunnen niet om de ESG (Environmental, social en corporate governance) principes heen. Immers kunnen wij alleen maar op onze planeet blijven leven, als we aandacht hebben voor duurzaamheid. Vanuit de share- en stakeholders komt steeds meer druk om deze principes te onderschrijven, en om ook verderop in de dienstverleningsketen deze principes te eisen.

Wij onderschrijven de ESG beginselen en zijn er van overtuigd dat het inrichten van de organisatie op basis van deze beginselen uiteindelijk zal leiden tot meerwaarde: voor ons als organisatie en haar medewerkers, maar ook voor u als klant. En uiteindelijk weer voor uw klanten.

Zij gingen u voor:

vopak-wit
sks-wit
vertom-wit
sca-wit
zuidwester-wit
graypen-wit

Laat het zien

Door te investeren in eigen personeel, het naleven van cao bepalingen en rij- en rusttijden zorgen wij voor gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Dit zorgt op zijn beurt weer voor veilige werkomstandigheden en een verantwoorde wijze van werken. Natuurlijk is het werken met ZZP-ers goedkoper, maar hierdoor neemt de kans op onveilige situaties meer dan evenredig toe, om de simpele reden dat zij veel meer uren moeten maken om aan hun bestaansminimum te kunnen komen.

Door het leveren van optimale transparantie door tracking and tracing systemen, een SMS status service naar de passagiers en online inzage in ritopdrachten en facturen.

Door de inzet van zuinige EURO 5 en 6 voertuigen, en waar mogelijk elektrisch.

Door het toepassen van het Greenstar programma, waarbij onze chauffeurs continue terugkoppeling krijgen over hun rijgedrag en navenant CO2 uitstoot.

Door een 24/7 fysieke bemensing van onze centrale, waardoor je geen “rijdende telefonist” aan de telefoon krijgt, wat conform de strenge veiligheidsregels in de chemische en offshore industrie niet toegestaan is.

Door standaard bevestiging van uw ritopdrachten per email.

Door een proactieve houding: dienstverlening doe je samen.

En bewijs het ..
Jaarlijks laten wij ons auditen door KIWA. Hierbij worden wij getoetst op:

· Klanttevredenheid
· Naleving cao
· Naleving rij- en rusttijden
· Onderhoud wagenpark
· Noodzakelijke verzekeringen
· Noodzakelijke vergunningen

Ook "in control" zijn?

Onze certificering maakt het voor u weer makkelijker om aantoonbaar “in control” te zijn over uw toeleveranciers. Nieuwsgierig geworden naar onze dienstverlening en voorwaarden? Neem snel met ons contact op: